x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

Our Green Heritage Awareness – GET AWARE!

СЕТУ Михајло Пупин е дел од проектот Our Green Heritage Awareness – GET AWARE! ЕРАСМУС + заедно со нашите партнери од Шпанија, Турција и Романија во првата акција во градот Питешти- Романија

СЕТУ „Михајло Пупин“ потпиша меморандум за соработка со ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОТО УЧИЛИШТЕ ЗЕМУН

СЕТУ Михајло Пупин од денес има нов партнер училиште каде учениците и наставниците од двете училишта ќе вршат размена на искуства учества во заеднички проекти и други активности од областа на образованието.

Денес во Белград -Земун потпишавме меморандум за соработка со ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКОТО УЧИЛИШТЕ ЗЕМУН🇷🇸🇲🇰🇷🇸🇲🇰🇷🇸🇲🇰.
Веќе од наредната година нашите ученици и наставници ќе имаат можност да го посетат ова училиште и разменат искуства со своите врсници и колеги.

Чекориме напред 🇲🇰🇪🇺🇲🇰🇪🇺

Посета и размена на ученици и професори со средните училишта Техничката школа  Зеница и Мешовитата  школа Младост во Зеница -Босна и Херцеговина

СЕТУ Михајло Пупин од 25-29.10.2023 година беше во посета и размена на ученици и професори во двете средни училишта Техничката школа Зеница и Мешовитата школа Младост во Зеница -Босна и Херцеговина.

Еднонеделна посета на ученици и професори од Турција

Денес заврши еднонеделната посета на ученици и професори од Турција на проект од Еразмус . Споделивме ново искуство на учениците и покажавме како денес функционира нашето училиште. Благодарност до колешките Сандра Ивановска и Наташа Божиновска кои го кординираа овој проект. СЕТУ Михајло Пупин – европско училиште!

Наши ученици и професори во „Михајло Пупин“ во Нови Сад

СЕТУ Михајло Пупин ги усовршува своите ученици и професори. Од 10 до 14 Октомври 2022 година наши ученици заедно со професори беа на размена во Електротехничка Школа “Михајло Пупин “-Нови Сад. Недела каде учениците разменија искуства се стекнаа со нови знаења , дружење со своите врсници , беа во посета на Електро факултетот во Нови Сад и ја посетија компанијата CONTINENTAL. Нашите професори одржаа неколку предавања на нивните ученици од електротехничката струка. Се запознаа со Градот и посетија многу знаменитости. Незаборавно искуство за овие наши ученици кои беа избрани по пат на отворен конкурс, тестирање, а најдобрите имаа чест да бидат на оваа размена. Оваа размена продолжува во месец Нормври каде ученици од ЕТШ МИХАЈЛО ПУПИН-Нови Сад и професори ќе бидат наши гости во нашето училиште. За оваа учебна година планирани се и размени во Зеница -Бих, Хрватска и Словенија , а се работи на потпишување на меморандум со уште едно училиште од Србија како и со училишта од други соседни држави. Огромно Благодарам до колегите Milica Milosavić Karaba, Stana Makevic Mirjana Mitrović Zeljko, Saša Skoko Sasa Ivancuk, Borislava, Slavica, Vanja , професорите колеги кај кои нашите ученици имаа практични вежби и настава и едно големо благодарам до нашиот пријател Директорот Ермидин за прекрасната недела.
Галерија од нашата посета :

СЕТУГС „Михајло Пупин“ -Скопје потпиша меморандум за соработка со две средни училишта од Зеница, БИХ

Во просториите на Власта на Зеничко- Добојски кантон во Босна и Херцеговина во присуство на Министерот за образование Спахија Козлиќ, Средното електротехничко училиште на Град Скопје Михајло Пупин потпиша меморандум за соработка со две средни училишта од Зеница -Босна и Херцеговина, Техничка школа Зеница и Мешовита школа Зеница. Со потпишување на овој меморандум од оваа година ќе има размена на ученици , аплицирање на заеднички проекти, подобрување и размена на искуство во дуалното образование во трите училишта.

Ова е прв ваков вид на меморандум за соработка на стручно училиште со средни училишта од Босна и Херцеговина -изјави директорот на СЕТУ Михајло Пупин -Димитар Ѓорѓиев. Среќни сме поради ова и со ова нашето училиште им овозможува на своите ученици размена на искуства освен во Србија, Хрватска и Словенија од оваа година и со ученици од Босна и Херцеговина.

Делегацијата од Михајло Пупин имаше и прием во стопанската комора како гости на претседателката на комората Г-ѓа Диана Бабиќ и состанок со челници на неколку компании од Босна и Херцеговина каде се разменија искуства за дуалното образование.

Делегацијата ги посети и двете училишта каде се направи стратегија за подобрување на квалитетот на наставата во електротехничката струка и договори повеќе настани за во иднина,а се во интерес на учениците. Исто така делагацијата посети неколку компании како Арцелор Митал каде се разменија искуства за дуалното образование . СЕТУ Михајло Пупин полека станува центар на електротехничката струка во Република Северна Македонија.

видео

Zenitsa blog

lokalno.mk

СЕТУ Михајло Пупин – домаќин на висока делегација од Босна и Херцеговина( Зеничко-Добојски кантон)

СЕТУ Михајло Пупин беше домаќин на висока делегација од Босна и Херцеговина( Зеничко-Добојски кантон), која се состоеше од : министерот за образование, наука култура и спорт г-дин Спахија Козлиќ,заменик министерката за образование г-ѓа Бернадета Галијасевиќ, претседателката на стопанската комора г-ѓа Дијана Бабиќ , заменик министерката за труд и социјала ѓ-га Вилдана Кондиќ, репрезентот на Хелветас г-дин Свен Доминковиќ. Делегацијата го обиколи нашето училиште и се запозна со неговата работа и прогрес. Добивме лично покана за соработка и потпишување на меморандуми со две средни училишта од Босна и Херцеговина кои ќе се случат во месец февруари-март 2022 година каде нашето училиште ќе отпатува со своја делегација. Посебно сме горди што од сите училишта во Македонија баш нашето училиште беше единствен домаќин на оваа висока делегација.. Пријатни моменти , размена на искуства , нови пријателства, нова можност на нашите ученици преку размена со училишта од Босна и Херцеговина.
EXCHANGE OF IDEAS AND EXPERIENCES FOR THE VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING AIMED AT THE LABOR MARKET NEEDS

Потпишан меморандум за соработка со Електротехничката школа “Михајло Пупин“ – Нови Сад – Република Србија

СЕТУ Михајло Пупин ве известува дека е потпишан меморандум за соработка со Електротехничката школа “ Михајло Пупин “ – Нови Сад – Република Србија која ќе започне од месец септември со размена на најдобрите ученици , размена на професори и нивни предавања во двете училишта, заеднички обуки на наставниците, аплицирање во заеднички проекти , размена на искуства и идеи во дуалното образование. Со ова даваме мотивација на сите ученици и наставници да бидат мотивирани и даваат резултати, а со тоа и да ги уживаат бенефитите од овој меморандум на соработка. Им благодарам на нашите домаќини од Нови Сад за прекрасното гостопримство …

Проект CORELA – ERASMUS + 2018-2020 година

Започна проектот чиj носител е нашето училиште СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин”- Скопје,заедно со нашите партнери Школски центар Крањ – Словенија, Универзитетот во Марибор ( Словенија ), Техничкото училиште Руџер Бошковиќ – Винковци ( Хрватска ) и ДТК Смарт- тек – Скопје. Нa првиот состанок кој се одржа од 25-27.10.2018 во просториите на СЕТУ на Град Скопје “Михајло Пупин”- Скопје се презентираше програмата , временските рокови за нејзина реализација и насоките за обврските на сите партнери во текот на овој проект.