Our Green Heritage Awareness – GET AWARE!

СЕТУ  Михајло Пупин  е дел од проектот  Our Green Heritage Awareness – GET AWARE! ЕРАСМУС + заедно со нашите партнери од Шпанија, Турција и Романија во првата акција во градот Питешти- Романија

Сподели го постот: