x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

УПИСИ ВО УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

НАПОЈУВАЊЕ НА СОНИШТАТА, ОЖИЧУВАЊЕ НА ИДНИНАТА,
ПОТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНОСТ ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

СЕТУ Михајло Пупин  се ЗАБЛАГОДАРУВА на Агенцијата за електронски комуникации “АЕК” 

СЕТУ Михајло Пупин се ЗАБЛАГОДАРУВА на Агенцијата за електронски комуникации “АЕК” за дадентата донација на нашето училиште со чии средства ќе се опреми целосно нов кабинет по информатика со 15 нови компјутери , проектори и резервен хардвер како монитори, свичови и други хардверски делови за потребите за наставата .
Учениците од второ полугодие ќе добијат уште еден нов кабинет по информатика.
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻
СЕТУ Михајло Пупин 🇲🇰🇪🇺

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

Комисии и термини за полагање на вонредни и диференцијани испити октомвриска испитна сесија (учебна 2023 / 2024 година)

Комисии и термини за полагање на вонредни и диференцијани испити октомвриска испитна сесија (учебна 2023 / 2024 година)

Родителска средба

Почитувани родители и ученици ве известуваме дека родителската средба за прва и втора година ќе се одржи во вторник на 19.09.2023 година во 18.30 часот, а за терта и четврта година родителската средба ќе се одржи во среда на 20.09.2023 година во 18.30 во просториите на училиштето

од тимот на СЕТУ „Михајло Пупин“

ИЗВЕСТУВАЊЕ

ПОЧИТУВАНИ СРЕДНОШКОЛЦИ ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА УЧЕБНАТА ГОДИНА ЗАПОЧНУВА НА 01.09.2023 ГОДИНА ПЕТОК. УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВА И ВТОРА ГОДИНА ЗАПОЧНУВААТ СО НАСТАВА ОД 07.30 ЧАСОТ, А ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА СО НАСТАВА ЗАПОЧНУВААТ ВО 13.20 ЧАСОТ
ВИ ПОСАКУВАМЕ СРЕЌЕН ПОЧИТОК И УСПЕШНА УЧИЛИШНА ГОДИНА.

ОД ТИМОТ НА СЕТУ „ МИХАЈЛО ПУПИН “ – СКОПЈЕ

Комисии и термини за полагање на вонредни испити августовска испитна сесија (учебна 2022/2023 година)

Комисии и термини за полагање на вонредни испити августовска испитна сесија (учебна 2022/2023 година)