x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

Интерен оглас за запишување на ученици во I (прва) година во учебната 2024/2025 година – второ пријавување

Интерен оглас за запишување на ученици во I (прва) година во учебната 2024/2025 година – второ пријавување

Конечна ранг листа по завршување на првото пријавување од првиот уписен рок за учебната 2024/2025 година

Конечна ранг листа по завршување на првото пријавување од првиот уписен рок за учебната 2024/2025 година

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023/2024)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

ИНТЕРЕН КОНКУРС за запишување ученици во прва година  за средно стручно образование во Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ – Скопје  за учебната 2024/2025 година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ – Скопје за запишување на ученици во учебната 2024/2025 година, го објавува следниот Интерен Оглас.

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ
АПРИЛСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

УПИСИ ВО УЧЕБНА 2024/2025 ГОДИНА

НАПОЈУВАЊЕ НА СОНИШТАТА, ОЖИЧУВАЊЕ НА ИДНИНАТА,
ПОТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДНОСТ ВО СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ ИСПИТИ ФЕВРУАРСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

СЕТУ Михајло Пупин  се ЗАБЛАГОДАРУВА на Агенцијата за електронски комуникации “АЕК” 

СЕТУ Михајло Пупин се ЗАБЛАГОДАРУВА на Агенцијата за електронски комуникации “АЕК” за дадентата донација на нашето училиште со чии средства ќе се опреми целосно нов кабинет по информатика со 15 нови компјутери , проектори и резервен хардвер како монитори, свичови и други хардверски делови за потребите за наставата .
Учениците од второ полугодие ќе добијат уште еден нов кабинет по информатика.
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻
СЕТУ Михајло Пупин 🇲🇰🇪🇺

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)

КОМИСИИ И ТЕРМИНИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ВОНРЕДНИ И ДИФЕРЕНЦИЈАЛНИ ИСПИТИ ДЕКЕМВРИСКА ИСПИТНА СЕСИЈА (УЧЕБНА 2023 / 2024 ГОДИНА)