Уписи во “Михајло Пупин”

Почитувани ученици деветтоодделенци , почитувани родители на 20.06.2023 и 21.06.2023 е електронското пријавување за упис во прва година. Сите оние кои нема да можат и немаат технички услови да се пријават од дома можат да дојдат во нашето училиште да донесат сведителства од 6то до 9то одделение и извод од матична книга на родени од 07.00-19.00 часот ( 20.06.2023 ) и од 07.00-15.00 часот ( 21.06.2023) и наши колеги ќе ви помогнат да аплицирате во профилот кој сте го одбрале директно од училиште.

СЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН
ВИ ГИ НУДИ НАЈДОБРИТЕ ПРОФИЛИ ОД ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКАТА СТРУКА.

Единствено училиште во Град Скопје со чисто електротехничка струка, најдобро опремено и со најдобар кадар за потребите на електротехничката струка

55 Бодови ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКА ТЕХНИКА И АВТОМАТИКА
136 ученика

50 Бодови ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ЕЛЕКТРОНИКА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ
68 ученика

45 Бодови ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИЧАР ( дуална паралелка )
50 ученици

30 Бодови ЕЛЕКТРИЧАР ЕЛЕКТРОМОНТЕР НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ МРЕЖИ ( Дуална Паралелка ) ЕВН
50 ученици

30 Бодови ЕЛЕКТРОМЕХНИЧАР
34 ученика

БИДЕТЕ И ВИЕ ДЕЛ ОД НАШИОТ ТИМ

ВЕ ОЧЕКУВАМЕ

Сподели го постот: