Список за предавање документи по првиот уписен рок по прво пријавување по азбучен ред

Список за предавање на документи по првиот уписен рок по прво пријавување по азбучен ред (ден 22.06.2023)
Од А до Г 12:00 до 15:00
Од Д до П 15:00 до 17:00
Од С до Ш 17:00 до 19:00

Список за предавање на документи по првиот уписен рок по прво пријавување по азбучен ред (ден 23.06.2023)
Од А до Г 07:00 до 10:00
Од Д до И 10:00 до 13:00
Од Ј до Н 13:00 до 15:00
Од Њ до П 15:00 до 17:00
Од С до Ш 17:00 до 19:00

Доколку некој не е во можност да дојде да ги достави документите во дефинираните термини може да дојде и во друг термин.

Сподели го постот: