Работилница за наставници од Енергетика

СЕТУ Михајло Пупин во соработка со ЕВН Македонија беше домаќин на работилница( обука за наставници од електротехничка струка -Енергетика) од повеќе градови на Р.С. Македонија. Повеќе знаење повеќе можности. Им благодариме на колегите инжињери и на HR тимот на ЕВН Македонија на целосниот нивен ангажман за подобро образование и за развој на електротехничката струка во средното образование.

Сподели го постот: