Постојано меѓу најдобрите !!!

На 58-от Државен натпревар на младите истражувачи – Наука на млади:

1. Александар Јанев, од IV-4 клас, под менторство на проф. Анѓелка Андрески освои 2 место во областа Дизајн на веб страници

2. Бојан Котев, од IV-5 клас, под менторство на проф. Даниела Сандева освои 2 место во областа Компјутерско програмирање

Сподели го постот: