Отворен ден во СЕТУГС „Михајло Пупин“

Со отворениот ден на училиштето на 06.05.2023г. завршија Денови на електротехника 2023 година. Им благодариме на сите учесници , ангажирани професори и вработени , гости за укажаната чест. Денешната посета на учениците и родителите само ни дава потик да продолжиме во исто темпо.

Сподели го постот: