ОТВОРЕН ДЕН ВО СЕТУГС „МИХАЈЛО ПУПИН“ -СКОПЈЕ

На ден 26.05.2021  среда сите ученици кои се заинтересирани да се запишат во нашето училиште и сите кои сеуште размислуваат  каде ќе се запишат нека повелат од 10.00 до 13.00 часот во училишниот двор на отворениот ден на СЕТУГС „МИХАЈЛО ПУПИН“ – Скопје . Наши професори и ученици ќе ви претстават се она што ние го нудиме како училиште.
ВЕ ОЧЕКУВАМЕ!

Сподели го постот: