Отворен ден во СЕТУГС „Михајло Пупин“ – Скопје

Во сабота , 14.05.2022 Ве очекуваме драги деветодделенци заедно со Вашите родители , да дојдете во нашето училиште на отворен ден од 10-14 часот и поблиску да го запознаете училиштето и неговите капацитети.
Ве очекуваме!

Сподели го постот: