x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

Mладинска организација на СЕТУГС “Михајло Пупин” од Скопје. Формирана е во март, 2005 година, на состанокот со сите заинтересирани ученици (повеќе од 100) и со демократски процес во изборот на раководство, составено од 6 ученици. Првиот претседател е Јово Алексовски. Прв настан од МЕТА е локален електротехнички напревар. Во 2005 година МЕТА ја превзема организацијата на КУПОТ на Михајло Пупин, штафетна трка на кејот на Вардар. Исто така, организира повеќе презентации и обуки како што се:

Од 2006-2009 го организира изборот на национален лидери членовите на националниот одбор на МАССУМ. Две години, 2006-2007, ја одржува работата на центарот за кариера во училиштето. Претседател на МЕТА за 2009/2010 година е Мелвин Милановски.