Информација за стипендии на ученици

Ве известуваме дека во Одделението за ученички стандард во тек е прием на документи за продолжување на ученички стипендии, кои се веќе одобрени во некоја од претходните учебни години.
Потребни документи за продолжување ученичка стипендија се:

– потврда за редовен ученик во учебната 2022/2023 година

– копија од свидетелство за претходната учебна 2021/2022 година

Краен рок за продолжување на стипендиите е 30 ти септември.

Информација од Министерство за образование и наука

Сподели го постот: