ИНТЕРЕН КОНКУРС за запишување ученици во прва година  за средно стручно образование во Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ – Скопје  за учебната 2024/2025 година

Врз основа на Конкурсот за запишување ученици во јавните средни училишта за учебната 2024/2025 година во Република Северна Македонија, објавен од Министерството за образование и наука, Училишната комисија на Средното електротехничко училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ – Скопје за запишување на ученици во учебната 2024/2025 година, го објавува следниот Интерен Оглас, кој што можете да го преземете на линкот подолу:

Сподели го постот: