Домаќини на регионалниот натпревар од електротехничка, машинска и сообраќајна струка

СЕТУ Михајло Пупин на 24.03.2023 беше домаќин на регионален натпревар по Електро, Машинска и Сообраќајна струка. Нашите ученици земаа две први места и ќе одат на државен натпревар. Се заблагодаруваме на целиот организационен тим што беше ангажиран за овој натпревар. Воедно се заблагодаруваме на нашите партнери Вива сокови, Пивара -Скопје и Индустри сервис кои го потпомогнаа овој натпревар.

Сподели го постот: