СЕТУ Михајло Пупин  се ЗАБЛАГОДАРУВА на Агенцијата за електронски комуникации “АЕК” 

СЕТУ Михајло Пупин  се ЗАБЛАГОДАРУВА на Агенцијата за електронски комуникации “АЕК”  за дадентата донација на нашето училиште  со чии средства ќе се опреми целосно  нов кабинет по информатика со 15 нови компјутери , проектори и резервен хардвер како монитори, свичови и други хардверски делови за потребите за наставата .
Учениците од  второ полугодие ќе добијат уште еден нов кабинет по информатика.
💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻💻
СЕТУ Михајло Пупин  🇲🇰🇪🇺

Сподели го постот: