СЕТУ Михајло Пупин -Македонска гордост

Во тек е Европскиот натпревар #GEN_E во Истанбул!!

Погледнете дел од атмосферата за време на изложбите на штанд на учесниците на натпреварот.

Сподели го постот: