СЕТУ Михајло Пупин добитник на грант од Regional challenge fund

Денес во Стопанската комора на Р.С.Македонија беа доделени грантовите од Regional challenge fund. СЕТУ Михајло Пупин е единственото училиште од Град Скопје кое доби грант. Со помош на овие средства СЕТУ Михајло Пупин ќе добие најмодерна лабораторија по енергетика на Балканот .

Сподели го постот: