Наградени на Еконова

По повод одржувањето на 20-тата изложба на Еконова  и 43-тата изложба на Макинова 2022, Друштвото за заштита на интелектуална сопственост Берин ДОО Скопје додели награда на нашите ученици Ангела Исовска, Михаела Петровска и Јован Дејановски за проектот Soil Bin – паметен компостер под менторство на професорката Анѓелка Андрески, како успешни млади учесници на изложбата Еконова 2022.

Сподели го постот: