x
С Е Т У
М и х а ј л о
П у п и н

Видео библиотека

Активности
1/8 видеа
1
Краток филм на тема “Како го градиме соживотот во училиштата”- добитник на втора награда на натпреварот за мултимедијални продукти – „Multi-via-medil“ под менторство на проф. Мирјана Недевска
Краток филм на тема “Како го градиме соживотот во училиштата”- добитник на втора награда на натпреварот за мултимедијални продукти – „Multi-via-medil“ под менторство на проф. Мирјана Недевска
2
Училишно радио
Училишно радио
3
Групно решавање на проблеми и донесување одлуки – Човечки јазол
Групно решавање на проблеми и донесување одлуки – Човечки јазол
4
Информациско интервју за вработување во Seavus – Скопје
Информациско интервју за вработување во Seavus – Скопје
5
 Поставување цели за правење планови во училница
Поставување цели за правење планови во училница
6
Што бараат работодавачите во Arcelot Mittal
Што бараат работодавачите во Arcelot Mittal
7
Натпревар по информатика
Натпревар по информатика
8
Решавање Рубикова коцка
Решавање Рубикова коцка