Еднонеделна посета на ученици и професори од Турција

Денес заврши еднонеделната посета на ученици и професори од Турција на проект од Еразмус . Споделивме ново искуство на учениците и покажавме како денес функционира нашето училиште. Благодарност до колешките Сандра Ивановска и Наташа Божиновска кои го координираа овој проект. СЕТУ Михајло Пупин – европско училиште!

Сподели го постот: