Донација на Америчката компанија WABTEC

Денес во просториите на СЕТУ МИХАЈЛО ПУПИН е примена донација од страна на Америчката компанија WABTEC од еден професионален сервер и два професионални свича кои ќе бидат поврзани за потребите на нашето училиште . Ќе го подобриме интернетот во целото училиште како и  ќе ги заштитиме сите податоци. Со овој  чекор започнуваме комплетно дигитализирање во наредниот период.
СЕТУ Михајло Пупин чекор пред другите

🇲🇰🇪🇺🇺🇸🇲🇰🇪🇺🇺🇸🇲🇰🇪🇺🇺🇸

Сподели го постот: